Strana 1 z 612345...Poslední »

Pastýřská stěna – vyhlídkové místo

Kategorie / Category •

Oblast / Region • Děčínsko a Lužické horyÚstecký kraj / Usti Region

GPS • 50.780021,14.204416

Popis:

 • Pastýřská stěna je skála ve městě Děčíně, v části Podmokly

Historie:

 • Pastýřská stěna je pískovcová skála, která se vypíná nad řekou Labem do výšky 160 metrů, v části města Děčína Podmokly.
 • Skála byla zdrojem pískovce pro výstavbu železnice Praha – Drážďany v 19. století.
 • Už roku 1892 vzniklo na skále dřevěné pohostinství. Protože nádherný výhled lákal na vrchol skály stále více turistů, obec Podmokly se rozhodla pro stavbu důstojnějšího objektu. V roce 1905 byla otevřena nová romantická stavba ve stylu romantické zámečku s vyhlídkovou věží, terasou a několika pokoji.
 • Stala se významnou dominantou města.
 • V devadesátých letech minulého století získala nový bělostný kabát zářící do dálky. Byla vyhlášená chráněnou kulturní památkou.

Nepřehlédněte:

 • Návštěvníkům slouží restaurace a vyhlídková terasa. Vyhlídková věž je v současné době nepřístupná a ani výtah, který je někde uváděný, nejezdí.
 • Ale i z vyhlídkové terasy, která je volně přístupná je nádherná vyhlídka na řeku Labe, město a zámek Děčín naproti Pastýřské stěny.
 • Na Pastýřské stěně je Děčínská ZOO otevřená roku 1949.

Zajímavosti:

 • Pověst praví, že na vrcholu skály žil obrovský pastýř, který držel v ruce světélkující hůl a někdy si i zpíval. Lidé se jeho zpěvu i velikosti báli. Protože však konec hole měl ukazovat na místa zakopaných pokladů, někteří strach překonali. Nic však nikdo nikdy nevykopal.

Share

Klášter Broumov

Kategorie / Category •

Oblast / Region • Kladské pomezíKrálovéhradecký kraj / Hradec Kralove Region

GPS • 50.586288,16.333494

Popis:

 • Město Broumov leží v Broumovském výběžku v okrese Náchod.

Historie:

 • Na místě dnešního broumovského kláštera byl původně knížecí hrádek, který střežil slezskou hranici. Král Přemysl Otakar I. daroval hrádek a panství Břevnovskému klášteru. Na pravém břehu řeky Stěnavy byla založen v roce 1255 Broumov. Bylo to jediné místo na panství, kde se mohl rozvíjet obchod a řemeslná výroba.
 • Roku 1322 zde bylo zřízeno probošství a na místě tvrze byl vybudován klášter. V jeho areálu byl také roku 1348 otevřen a zprovozněn pivovar.
 • Roku 1420 po vypálení Břevnovského kláštera husity se sem uchýlili jeho řeholníci, kteří přinesl řadu cenných předmětů.
 • Během let klášter několikrát vyhořel. V období let 1727-33 byl přestavěn na nádhernou barokní budovu. Významnou součástí kláštera byla také budova klášterního gymnázia. S významných osobností, které tu studovaly ,sou například Arnošt z Pardubic, Bohuslav Balbín, Alois Jirásek a další.
 • Roku 1939 nacisté uzavřeli gymnázium.
 • Od roku 1950 sloužil internační tábor pro řeholníky z řad žen i mužů.

Nepřehlédněte:

 • Při prohlídce kláštera navštívíte opatský kostel svatého Vojtěcha, sakristii, knihovnu ( 17000 svazků a globus z roku 1712 ), refektář a vamberecké mumie.
 • Prohlídky: duben, červen, září, říjen, denně kromě pondělí každou hodinu. Prví prohlídka v 9 hodin, poslední v 16. Hodin. V neděli v 10, 11, 14, 15, 16 hodin.
 • V červenci a srpnu jsou prohlídky denně i v pondělí.

Zajímavosti:

 • V refektáři uvidíte kopii Turínského plátna, do kterého byl zabalen Ježíš Kristus po ukřižování a dochoval se na něm obtisk jeho těla. Je to unikát ve střední Evropě.
 • Na místním hřbitově najdete nejstarší dřevěný kostelík v českých zemích. Prý byl založen pannou, která se obrátila na pravou víru. Na znamení toho upletla věnec proložený vlastními vlasy. Všichni co se věnci vysmívali měli být ztrestáni nemilosrdným srašidlem.

PointPointPoint


Share

Lukov – zřícenina hradu

Kategorie / Category •

Oblast / Region • Beskydy - ValašskoZlínský kraj / Zlin Region

GPS • 49.303157,17.7407

Popis:

 • Hrad Lukov najdeme nad obcí stejného jména 9 kilometrů severozápadně od Zlína

Historie:

 • Hrad Lukov vznikl ve 13. století pravděpodobně jako královský hrad. První písemná zmínka je z roku 1235. V roce 1332 by v držení rodu Sternbergů. V roce 1334 jej král Karel IV. vykoupil spolu s dalšími hrady. Roku 1342 je opět majetkem Sternbergů.
 • V roce 1480 byl komplexně přestavěn na nejrozsáhlejší hradní komplex na Moravě.
 • Jedním z významných majitelů byl Václav Eusebius z Valdštejna, který se oženil s dědičkou Lukrecii z rodu Nekešů. Po stavovském povstání byl majetek Valdštejnovi zkonfiskován. Vrátil se po bitvě na Bílé Hoře, ale v letech 1620-1621 obsadili hrad valaši pod vedením Jana Adama z Víckova.
 • Roku 1643 hrad poničili a zapálili Švédové.
 • Roku 1710 získali hrad Lukov Rotalové a v roce 1721 jej koupil rod Seilernů. Ti však přenesli postupně své působení do obce pod hradem. Postavili zde hospodářské budovy a vilu. Na stavbu bylo použito kamení z rozvalin hradu.
 • Hrad byl opuštěný a chátral až do dvacátého století. Od roku 1883 působilo na hradě hnutí Brontosaurus které se snažilo o obnovu a zakonzervování zbytků hradu. Byly provedeny práce na gotické vstupní bráně, věži a dalších objektech.
 • Roku 1990 vznikl Spolek přátel hradu, který hrad už několik let opravuje. Vstupní věž byla zastřešena a začaly práce na opravě bašty Svatojánky.Každým rokem přibývají další rekonstruované objekty.

Nepřehlédněte:

 • Na hrad se dostanete vydáte-li se severním směrem obcí Lukov k soše sv. Jana( malé parkoviště ). Pak už pěšky loukou a pak lesem na hrad. Při pohledu zpět se můžete pokochat nádherným výhledem na obce Lukov, Lešnou, město Zlín a Vizovické vrchy.
 • Hrad je otevřen o prázdninách denně od 10 do 18 hodin. V květnu, červnu, září a říjnu o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin.

Zajímavosti:

 • Jako na téměř každém hradě je i tady ukrytý poklad. Patřil prý templářům, kteří zde krátce žili. Je ukrytý v chodbách a hlídá ho čtyřoký čert. O půlnoci se zjevuje a jezdí kolem bezhlavý templářský rytíř. Také zde žije zlatá kachna. Ta každý den snese čtyři zlaté dukáty. Každého kdo by na ně měl zálusk omámí svým syčením. Zlí duchové jej pak odnesou k jezírku v podzemí.

 

Share

Klášter Plasy

Kategorie / Category •

Oblast / Region • PlzeňskoPlzeňský kraj / Pilsen Region

GPS • 49.934525,13.391014 

Popis:

 • Město i klášter Plasy leží v údolí řeky Střely 20 kilometrů severně od centra Plzně.

Historie:

 • Cisteriánský klášter Plasy založil roku 1144 kníže Vladislav II. Později český král, který získal titul krále pro sebe (nebyl dědičný). Klášter během svého působení získal velké bohatství a měl v okolí velký vliv.
 • Roku 1421 byl vypálen husity a jeho sláva na dlouhou dobu poklesla. Dřívější sláva byla obnovena po bitvě na Bílé Hoře. Klášter byl přestavěn v nádherné barokní sídlo. Nejvíce se mu dařilo za vlády opatů Ondřeje Troyera ( 1681-99) a Evžena Tyttla ( 1699-1738).
 • V roce 1785 byl výnosem císaře Josefa II. zrušen a budovy spravoval Náboženský fond.
 • Majetek byl pak prodán knížeti Metternichovi. Ten provedl poslední stavební úpravy.
 • Od roku 1945 je areál kláštera majetkem státu a byl využíván k různým účelům. V roce 1993 začala jeho obnova a v roce 1995 byl prohlášen Národní kulturní památkou.

Nepřehlédněte:

 • Areál kláštera si můžete prohlédnout v několika okruzích: Konvent – obytná budova mnichů, kde uvidíte historii kláštera s unikátním stavebním řešením budovy, knihovna, špitál a lékárna, pracovna opata. Sýpka – návštěva je fyzicky náročná. Zahrnuje gotickou kapli, hodinový stoj z roku 1696, který je stále funkční. Galerie Stretti – prohlídka jen na objednávku zahrnuje obrazy a grafiky rodiny Stretti.
 • Klášter je přístupný: duben, říjen o víkendech a svátcích od 9 do 15 hodin. Květen a září úterý až neděle od 9 do 16 hodin. Červen až srpen úterý až neděle od 9 do 17 hodin. Zavíracím dnem je také den následující po svátku.

Zajímavosti:

 • Technickou zajímavostí je způsob jak byl konvent postaven. Podložím jsou říční naplaveniny. Do nich bylo zapuštěno 5100 dubových pylonů a na ně položen dřevěný rošt. Na roštu pak stojí budova konventu. Pylony i rošt jsou neustále pod vodou, přiváděnou systémem kanálu z řeky Střely. Tabulka stavitelů u východního zrcadla říká, že bez vody se stavba zřítí.


 

Share

Jindřichův Hradec – historické město

Kategorie / Category •

Oblast / Region • Jihočeský kraj / South Bohemian RegionJižní Čechy

GPS • 49.143769,15.002947

Popis:

 • Město Jindřichův Hradec leží v Jižních Čechách severovýchodně od Českých Budějovic.

Historie:

 • Město Hradec založil Jindřich I. z Hradce, syn Vítka z Prčic, který získal jihovýchodní Čechy a celé území rozdělil mezi své syny. Ti zde založili řadu šlechtických rodů. Mezi nejmocnější patřili páni z Rožmberka a páni z Hradce. Jindřich I. z Hradce založil gotický hrad
  s podhradím. První zmínka o hradu s podhradím je z roku 1220. Teprve od 15. století nese město jméno po svém zakladateli Jindřichův Hradec.
 • Již ve 13. Století je Jindřichův Hradec opevněným a bohatým městem. Těží hlavně ze své výhodné polohy. Vedou tudy cesty spojující Čechy z Moravou a Rakouskem.
 • Vrcholu rozvoje dosáhlo ve druhé polovině 16. století za posledních pánů z Hradce. Roku 1654 bylo druhým největším městem za Prahou. Napočítali zde 405 domů.
 • Páni z Hradce vymřeli a ve druhé polovině 17. století získali panství Černínové z Chudenic, kteří byli jeho vlastníky až do roku 1945.
 • Za jejich vlády postihla město řada požárů. Nejničivější z roku 1773 poškodila zámek a ve městě 318 domů a tři kostely. Význam města začal upadat.

Nepřehlédněte:

 • Centrem města je historické Náměstí Míru s několikrát přestavovanou radnicí, původně gotickou, dnes pozdně barokní. Před radnicí najdete sloup Nejsvětější Trojice z let 1764-68. Autorem je M. Strachovský. Za pozornost stojí také dvojdům spojený pavlačí.
 • Na Balbínově náměstí stojí bývalý jezuitský seminář, později gymnázium, na kterém studovala řada významných osobností.
 • Nevzácnější památkou je klášter minoritů s kostelem svatého Jana Křtitele. Kostel byl založen za vlády Přemysla Otakara II. členy řádu německých rytířů.
 • Roku 1340 převzali kostel minorité, kteří zde založili klášter. K městu patří také rybník Vajgar s uměle vytvořeným ostrovem z roku 1860.

Zajímavosti:

 • Na gymnáziu studovala řada umělců. Velice známý je Václav Michna z Otradovic. Skládal hlavně církevní hudbu. Napsal zde téměř dvě stovky písní. Nejznámější je píseň “Chtíc aby spal…”, která zlidověla a zpívá se jako vánoční koleda.
 • Další známé osobnosti jsou např. Bedřich Smetana, Jan Zeman, Vítězslav Novák, Ema Destinová a jiní.

 


 

Share

Zámek Plumlov

Kategorie / Category •

Oblast / Region • Olomoucký kraj / Olomouc RegionStřední Morava - Haná

GPS • 49.464624,17.013777

Popis:

 • Plumlov je malé městečko se zámkem, které leží 8 kilometrů západně od Prostějova.

Historie:

 • Na místě dnešního Plumlova byl už dříve hrad. Pravděpodobně byl majetkem krále Přemysla Otakara II.
 • Ve 13. – 14. století ho vlastnil Opavský vévoda Mikuláš, který prodal hrad Plumlov roku 1311 králi Janu Lucemburskému v jehož vlastnictví byl do roku 1322. Hrad koupil Vok I.
  z Kravař. Jeho rod vymírá roku 1466 po meči. Hrad byl v držení dcery Johanky z kravař a pak její dcery Lidmily z Kunštátu. Ta se provdala za Vratislava z Pernštejna hrad přešel na sto let do vlastnictví rodu Pernštejnů.
 • V 16. století byl hrad přestavěn na renezanční palác. Roku 1586 hrad vyhořel a páni z Pernštejna, kterými nebyl příliš využíván ho už neopravili.
 • V roce 1599 panství se spustlým hradem koupil Karel z Liechtensteina. Ten hrad opravil a oprava byla dokončena roku 1618. Nedlouho po opravě byl hrad roku 1619 dobyt stavovskými vojsky a pak v roce 1643 Švédy. Byly provedeny jen nejnutnější opravy. Bydlel zde purkrabí a další úředníci. Roku 1801 byl hrad zbořen.
 • Vedle hradu vyrůstal od roku 1680 Plumlovský zámek. Jeho stavbu začal Jan Adam z Liechsteina, podle projektu svého otce Karla Eusebia. Projekt byl velkolepý. Zámek měl mí čtyři křídla, která všechna měla mít po dvou řadách pokojů. Jan Adam vystavěl pouze jedno křídlo s jednou řadou pokojů. Rozešel se se svým otcem, kterému se nelíbilo přílišné šetření a nedodržování projektu. Po otcově smrti byla stavba roku 1685 přerušena a už nikdy se v ní nepkračovalo. Zámek zůstal nedokončený, nezařízený a neobydlený. Roku 1801 po ničivé vichřici se uvažovalo o jeho zboření.
 • Od roku 1931 je ve vlastnictví vojenských státních lesů až do roku 1966. Pak je majetkem Státní památkové péče. Od roku 1994 je majetkem obce Plumlov. Postupně je renovován rekonstruován.

Nepřehlédněte:

 • Na zámku Plumlov je umístěna řada expozic, jako letectví za druhé světové války, historie hradu a zámku, svatební obřady, nábytek, církevní ornáta a jako samostatná expozice pohádkové sklepení. Na nádvoří uvidíte zbytky starého hradu.
 • V dubnu a říjnu je přístupný o víkendech a svátcích od 13 do 18 hodin.
 • V květnu, červnu a září o víkendech a svátcích od 10 do 18 hodin.
 • V červenci a srpnu denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.
 • Na prohlídku musí být nejméně čtyři osoby a nejvíce dvacet osob.
 • Hromadné výpravy možno nahlásit a objednat předem.

Zajímavosti:

 • Na Plumlovském hradě žil vdovec se dvěma dcerami. Mladší se jmenovala Meluzína a byla mírná, hodná a přívětivá. Druhá dcera Lidmila byla naopak zlá, svárlivá a lakomá. Otec často odjížděl a zlá Lidmila vládla hradem. Byla zlá ke sloužícím a často je krutě trestala. Hodná Meluzína nad nimi velmi plakala. Tak ji uviděl místní kovář a vykoval ji podkovu pro štěstí. Mladí lidé se zamilovali do sebe. Zlá sestra Lidmila však jejich lásce nepřála a donášela otci. Otec zavřel Meluzínu v pokoji na hradě. Po přepadení však zemřel a veškerou moc získala zlá sestra Lidmila. Zavřela Meluzínu do sklepa a nikdo o ní nevěděl. Ta se žalem utrápila a zemřela. Její duch za větrných nocí bloudí po chodbách Plumlovského zámku.

Share

Rozhledna Biskupská kupa

Kategorie / Category •

Oblast / Region • JeseníkyOlomoucký kraj / Olomouc Region

GPS • 50.256816,17.42879

Popis:

 • Rozhledna Biskupská kupa je na česko polské hranici u Zlatých hor.

Historie:

 • Na Biskupské kupě (890 m n. m.) stála už v roce 1890 dřevěná rozhledna. Kousek od ní byla postavena dřevěná Rudolfova turistická chata. V roce 1896 v ní byla otevřena první poštovna na Moravě. Roku 1896 vítr dřevěnou rozhlednu zbořil a bylo rozhodnuto výstavbě rozhledny nové kamenné. Její stavbu navrhl architekt Josef Planitta a postavil ji stavitel Werner z Janovic.
 • Roku 1898 byla otevřena nová rozhledna k padesátému výročí vlády Františka Josefa I.
 • Podruhé světové válce význam rozhledny upadal. Byla uzavřena pro veřejnost a dlouho sloužila jako televizní vysílač. Znovu byla otevřena v roce 1996 a poštovna byla obnovena v roce 2006.

Nepřehlédněte:

 • 19 metrů vysoká rozhledna je otevřena denně od května do října. Od listopadu do dubna o sobotách, nedělích a svátcích.
 • Z vyhlídkové plošiny můžete vidět roviny v Polsku a za pěkného počasí až město Wroclav. Dále jsou vidět Jeseníky, rozhledna Zlatý Chlum a město zlaté Hory. Za jasného počasí můžete zahlédnout vrcholky Vysokých Tater.
 • Rozhledna je přístupná po modře značené turistické cestě z obce Petrovice a po zelené ze Zlatých Hor. Vede kolem také naučná stezka svatý Roch.

Zajímavosti:

 • Oblast Zlatých Hor je spojena s těžbou zlata a železné rudy. Dnes můžete navštívit zlatorudné mlýny, které jsou dřevěné jako ty původní a poháněné vodními koly. Při “troše” štěstí si můžete odnést i kousek zlata.
 • Za zhlédnutí stojí i poutní místo Panny Marie Pomocné. To bylo poutním místem už za švédů. Roku 1995 bylo obnoveno a slouží křesťanům. Jsou zde také pořádány pravidelně pouti, z nichž nejvýznamnější je Pouť tří národů v září.
 • Kolem Zlatých Hor je také několik dalších naučných stezek a je zde také pořádána soutěž v rýžování zlata

Share

Archeopark Chotěbuz – Podobora

Kategorie / Category •

Oblast / Region • Moravskoslezský kraj / Moravian - Silesian RegionTěšínské Slezsko

GPS • 49.787852,18.589302

Popis:

 • Chotěbuz – Podobora je obec 5 kilometrů severozápadně od města Český Těšín.

Historie:

 • Archeopark vyrostl na místě slovanského hradiště nad řekou Olší, která tenkrát protékala přímo pod kopcem, na kterém stálo hradiště.
 • Kopec byl ale osídlen už v pravěku v letech 800–400 před naším letopočtem. O tom svědčí četné archelogické nálezy. Pak bylo návrší několik století neobydlené.
 • Ve druhé polovině 8. Století našeho letopočtu se tady usídlili Slované. Vybudovali mohutné hradisko, ve kterém sídlila společenská elita. O tom svědčí třeba nález koňské kostry, udidla i ostruh. V 11. století bylo hradiště postupně a veškeré dění se přemístilo na Zámecký vrch na pravém břehu řeky Olše, dnešním polském Těšíně.
 • Ve druhé polovině 20. století začaly na hradišti systematické archeologické vykopávky. Bylo rozhodnuto vystavět na místě hradiště Archeopark. 6. listopadu 2005 došlo k slavnostnímu otevření Archeoparku, který je neustále budován. Celá stavba by měla být dokončena v roce 2010.

Nepřehlédněte:

 • Archeopark je přístupný v měsících květnu, červnu, září a říjnu ve dnech úterý až pátek pouze na objednávku, soboty a neděle od 9 do17 hodin. Poslední vstup je v 16 hodin. V červenci a srpnu denně, kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
 • Vstup je možný pouze s průvodcem. Prohlédnete si první a druhé podhradí a samotnou Akropoli. Také si můžete vyluštit slovanské písmo hlaholici, umlít obílí a zastřílet do terče. Prohlédnete si typická slovanská obydlí, společenskou místnost a ukázky tehdejších řemesel.

Zajímavosti:

 • V podhradí můžete navštívit Rybí dům s obřími akvárii, restauraci s rybími a dalšími specialitami. Můžete posedět také venku. Je zde také možnost ubytování. Pak si můžete odnést živou rybu, buď koupenou, nebo vlastnoručně ulovenou.

Share

Hrad Pernštejn

Kategorie / Category •

Oblast / Region • Brno a okolíJihomoravský kraj / South Moravian Region

GPS • 49.452001,16.316553

Popis:

 • Hrad Pernštejn, klenot mezi moravskými hrady, je vystavěn z atypického materiálu a to mramoru.
 • Pernštejn leží jihovýchodně od Nového Města na Moravě v části obce Nedvědice na skále, která je umně zakomponována do hradu.

Historie:

 • Hrad vznikl ve 13. století na skalním hřbetě nad místem, kde se Nedvědička vlévá do Svratky. Hrad se původně jmenoval Bärenstein (Medvědí kámen). První známý majitel byl Štěpán z Medlova. Jeho vnuk Štěpán přijal jméno z Pernštejna.
 • Pernštejnové hrad rozšiřovali a opevňovali. Vilém I. z Pernštejna a jeho synové vybudovali důmyslný opevňovací systém, který patří k nejrozsáhlejším v Čechách. Hrad se rozrůstal do šířky a také do výšky. Přibyla čtyřhranná věž mimo hradní budovy, se kterými ji spojovaly dva dřevěné mosty. Věž měla sloužit jako poslední možnost obrany. Hrad Pernštejn však nebyl nikdy dobyt.
 • Vilém II. z Pernštejna přeměnil hrad ve velkolepou rezidenci. Poslední z Pernštejnů zemřel v roce 1631 v boji se Švédy.
 • Potom se na hradě vystřídalo několik majitelů. Roku 1818 získal hrad Pernštejn rod Mitrovských z Nemyšle a vlastnili ho až do roku 1945. Mitrovští na hradě nebydleli, ale starali se o něho. Proto patří k nejzachovalejším hradům. V současné době je ve vlastnictví státu.

Nepřehlédněte:

 • Nad vstupními dveřmi můžete vidět znak Pernštejnů, zubra s houžvím v nozdrách.
 • Některé místnosti na hradě mají téměř zámecký vzhled. A skoro každá má jinou klenbu. Jednou z nejhonosnějších místností je renesanční Rytířský sál.
 • Mimo palác naleznete přístupnou temnou hladomornu a hradní kapli.
 • Prohlídka hradu je fyzicky náročnější. Je rozdělena do okruhů A, B, C, D a vede různými částmi hradu. Prohlídku B, C, D je nutno předem domluvit.
 • Hrad můžete navštívit v dubnu a říjnu o sobotách, nedělích a svátcích od devíti do patnácti hodin. Květen, červen, září denně kromě pondělí od devíti do šestnácti hodin. Červenec a srpen denně kromě pondělí od devíti do sedmnácti hodin.

Zajímavosti:

 • K výstavbě hradu se váže pověst o tisu. Prý to byla hůl pocestného, který nevěřil, že na skále vyroste hrad. Stavebníci mu odpověděli, že stavějí z kamene a ne z jeho víry. Pocestný zarazil do země hůl a řekl, že uvěří, až se jeho hůl zazelená. Během stavby se hůl zazelenala a vyrostl z ní tis. Osud dnes už letitého tisu je těsně spjat z existencí hradu. Zlomí se větev a upadne kus hradu. Tak je tis pečlivě opečováván, zanikne-li, zanikne Hrad Pernštejn.

Share

Zámek Jemniště

Kategorie / Category •

Oblast / Region • Střední Čechy - jihovýchodStředočeský kraj / Central Bohemian Region

GPS • 49.744228,14.784368

Popis:

 • Zámek Jemniště stojí v části obce Postupice 9 kilometrů jihovýchodně od města Benešov.

Historie:

 • První zpráva o Jemništi je z roku 1381, kdy panství vlastnil Beneš z Cimburka. Tehdy byla sídlem panstva tvrz – dnešní starý zámek ve vsi. Beneš z Cimburka si začal říkat Beneš z Jemniště.
 • Panství koupil v roce 1717 František Adam z Trauttmansdorffu, kterému už stará tvrz nestačila. Na návrší nad tvrzí nechal postavit v letech 1717–1725 výstavný zámek. Jeho architektem byl známý architekt František Maxmilián Kaňka. Zámek tvořilo sedm budov, velké nádvoří a na východní straně velká francouzská zahrada.
 • V roce 1754 zámek vyhořel. Byla zachována jen kaple svatého Josefa.
 • Zámek byl obnoven podle původního projektu a interiéry byly zařízeny ve stylu rokoka. Kromě těchto úprav nebyly prováděný žádné další přestavby a zámek se tak zachoval v původní podobě.
 • V roce 1868 koupil Zámek Jemniště rod Sternbergů, kterým byl zámek zabaven nejprve nacisty a pak komunisty. V roce 1989 byl vrácen v restituci rodině Sternbergů. Na zámku žije Jiří Sternberg s rodinou.

Nepřehlédněte:

 • Interiéry zámku jsou vybavené nábytkem z období 17. – 19. století, porcelánem, obrazy a dalšími drobnostmi. Nejzajímavější z devíti přístupných místností je taneční sál přes dvě patra. Stropy i stěny zdobí nástěnné malby a štukové prvky. K pozoruhodným interiérům zámku patří také kaple svatého Josefa.
 • Zámek je obklopen anglickým parkem se soustavou rybníků. Nově upravené je i nádvoří a francouzská zahrada.
 • Na zámku se můžete ubytovat v upravených apartmánech. Pořádají se zde svatby a všem slouží kavárna a restaurace.
 • Otevřeno je v měsících duben, květen, září, říjen o sobotách, nedělích a svátcích od 9 do 16 hodin. V červnu od denně, kromě pondělí od 9 do 17 hodin. Červenec, srpen denně, kromě pondělí od 9 do 18 hodin.

Zajímavosti:

 • Majitelé zámku Jemniště zaměstnávají zahradní architektku. Novomanželé, kteří svou svatbu uskuteční na zámku Jemniště, si mohou na vybraném místě zasadit svůj strom. K výročí svatby jim na zámku připraví vynikající jídlo a mohou pozorovat, jak jejich strom roste. Této možnosti mohou využít nejen novomanželé.

PointPointPoint


Share

TOPlist